I po spotkaniach …

We wtorek odbyło się ostatnie spotkanie w zaplanowanych do likwidacji szkołach. Standardowo spotkanie rozpoczęło się deklaracją Pani burmistrz Bożeny Krok, iż likwidacji nie będzie.

Po raz kolejny padło stwierdzenie, że nie było takiego planu, co kłóci się z przekazem i propozycjami pani Krok jakie pamiętamy z 18 stycznia kiedy to odbyło się spotkanie mieszkańców Zawady z Panią burmistrz w urzędzie. Wtedy Pani burmistrz jasno dała nam do zrozumienia, że w takiej formie jak obecnie szkoła w Zawadzie pozostać NIE MOŻE i padły propozycje: „przedszkole”, „szkoła społeczna” … . Dla nas oczywistym jest jednak, że stanowisko włodarzy uległo zmianie w momencie kiedy zdali sobie sprawę z faktu, że nie mają i nie zdobędą większości w Radzie dla pomysłu likwidacji szkół. Wtedy sytuacja zmieniła się diametralnie.

 

Wracając do samego spotkania w Sienicznie. Z informacji jakie dostaliśmy od naszych przedstawicieli obecnych na spotkaniu wynika, iż były jednak pewne różnice między tym spotkaniem, a podobnymi spotkaniami w Zawadzie i Kosmolowie 31 stycznia.

Otóż, w Sienicznie pojawił się sam Pan Burmistrz Roman Piaśnik – tym razem odważył się/znalazł czas (pomimo problemów z wodą olkuszanką) na to żeby spotkać się z mieszkańcami.

Po drugie, widać było, iż Pani burmistrz Krok odrobiła zadanie domowe i na wtorkowym spotkaniu orientowała się już w temacie subwencji i różnic w jej wysokościach dla dzieci szkolnych w mieście, wioskach i miejscowościach do 5 tys. mieszkańców, oraz w szkołach do 70 uczniów. 31 stycznia, „resortowa” Pani burmistrz Krok nie dysponowała taką wiedzą. Na szczęście społeczeństwo WIEJSKIE (zarówno rodzice w Kosmolowie jak i Zawadzie) taką wiedzę posiadało.

 

Obszerna relacja na zaprzyjaźnionej stronie

A.

Dziękujemy Pani Małgorzato Bień

A jednak,
na dzisiejszej sesji Radni zdecydowali, że Pani Małgorzata Bień przestanie pełnić funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej.

artykuł: Radni odwołali przewodniczącą

Po głosowaniu przedstawiciele rodziców podziękowali Pani Bień za wsparcie wręczając ogromny bukiet róż.

DZIĘKUJEMY Pani Przedwodnicząco!

Rodzice

Akcja sprzątanie

Akcja sprzątania po gradobiciu, zapoczątkowana na spotkaniu ze społecznością wsi przez Panią burmistrz Krok doczekała się kontynuacji następnego dnia w postaci oświadczenia „Nie” dla likwidacji szkół, które zostało zamieszczone na stronie Urzędu (nowej Pani od PRu gratulujemy pierwszego wyzwania)

No cóż, mleko się rozlało. Zaufanie zostało utracone. Odbudowa na pewno ciężka, a może nawet niemożliwa.

 

W naszych oczach plan całej akcji dla Zawady wyglądał tak:

  • audyt – druga połowa 2015 roku
  • gotowy plan likwidacji wiejskiej oświaty – do 11 stycznia (artykuł w Pulsie Olkusza)
  • spotkanie z sołtysem i dyrektorem (prośba o dyskrecję!) – 12 stycznia, ustalenie spotkania ze społecznością na 7 lutego (dwa dni przed sesją!)
  • praktycznie brak możliwości reakcji i zorganizowania oporu
  • 9 lutego sesja (obecnie odwołana z braku tematu) i uchwała intencyjna
  • i, … pozamiatane

Na szczęście jako mieszkańcy dowiedzieliśmy się wcześniej niż planował burmistrz i w tym momencie wszystko zaczęło się sypać.
A potem? Potem to już tylko próba szycia, prawdopodobnie z planem (udaremnionym) przyspieszenia głosowania (sesja 21 stycznia), aż do kapitulacji wobec braku większości w Radzie dla pomysłów likwidacji. Kontynuacja byłaby już tylko powiększaniem strat.

Obawiamy się, że gdyby nie deklarowany brak poparcia w Radzie dla pomysłu likwidacji szkół, to spotkanie w Zawadzie wyglądałoby zupełnie inaczej …

Red.

Zestawienia wydatków na jednostki org. oświatowe – dane UMiG Olkusz

Dane, o które teraz niezmiernie ciężko w naszym urzędzie …

 

Wydatki szkoły podstawowe 2014 rok
LP. szkoła liczba uczniów wydatki razem
1 SP 1 214 2 056 535
3 SP 3 284 2 527 341
4 SP 4 243 2 111 967
5 SP 5 267 2 104 425
6 SP 6 89 768 185
7 SP 9 226 2 582 125
8 SP 10 161 2 085 425
9 Braciejówka 75 901 131
10 Gorenice 87 939 764
11 Kosmolów 87 933 211
12 Osiek 141 1 257 529
13 Sieniczno 81 1 051 339
14 Zawada 56 672 942
15 Zederman 85 959 871

 

 

Wydatki szkoły podstawowe 2015 rok
LP. szkoła liczba uczniów wydatki razem
1 SP 1 241 2 051 831
3 SP 3 294 2 440 183
4 SP 4 252 2 273 372
5 SP 5 265 2 141 318
6 SP 6 107 887 560
7 SP 9 255 2 632 908
8 SP 10 193 2 370 087
9 Braciejówka 85 969 668
10 Gorenice 83 947 729
11 Kosmolów 91 970 795
12 Osiek 168 1 345 144
13 Sieniczno 80 1 022 652
14 Zawada 57 632 153
15 Zederman 89 962 502